X
تبلیغات
پســـــرے از سـرزمیـن کویــــــر


پســـــرے از سـرزمیـن کویــــــر

پســـــَـر سیستــــــآنـــــــ

 

کِلآس בاره ...

اگـﮧ بے مَحلے کِلآس בاره ...

اگـﮧ چَندتآ "بـ ـے اف"..."جـ ـے اف" داشتَـלּ کِلآس בاره ...

اگـﮧ بے غیرَتے کِلآس בاره ...

اگـﮧ واقعاً هَمـ ـﮧ اینآ کِلآس בاره ...

مَـלּ تَرجیح میدَم بے کِلآس تَریـלּ آدَم روے زمیـלּ بآشَم ...!!

 

 

 سلام.

خوبید بچه هاااااا

دلم خدایش واستون یک ذره شده بود.

دلم خیلی گرفته از همه...بجز شماها که فراموشم نکردین.

فقط دعام کنید.

فقط دعا.

واستون بهترینا رو ارزو میکنم همراه با خوشبختی.

به هرچی میخواهید برسید.

نمیدونم چمه ولی حوصله هیچی ندارم.

قول نمیدم اما به همین زودی میام که برم واسه همیشه.

تاریخ انقضاء منم سر دار میاد.

دعا یادتون نره.

فعلا بای

دوست دار همتون

محســـن

نکن خواهر من گناهه............

 

 

ڪاش مُخــابرآت یـــﮧ رפּز صبح بهم اس ام اس میــدآد:
مشترڪ محترم و عزیز ما،
شُــما قبلا در طولِـ روز فُــلان شُمآره رو دפּیست بار میگرفتـــے
اس ام اس ڪﮧ حرفش رو نزن،
اینقدر زیاد بود ڪه ما حساب ڪتابش از دستمون دَر میرفت
حتے بعضے اوقات اس ام اس هاتون اینقدر خـפּشگــل بــود ڪﮧ برا خودمون سیوش میڪردیم ...
حَتــے یــﮧ شب، ( پآیــیز بود فڪر کُــنم
اینقدر حرفاے خوشگل خوشگل میــزدین و ما هم هِے گوش میدادیم
ڪه پای تلفن خوابمون برد، یادمون رفت بقیــﮧ پول تلفن شما رو حساب ڪنیم
حالــآ مشترڪ مُحترم و عزیز، چـےشده ڪﮧ این روزا دیگــﮧ خبری اَزت نیست؟
چیزے شده؟ چرا اون شمارهــﮧ رو دیگــﮧ نمیگیرے؟
یــﮧ اس ام اس خالـــے هم حتے نمیدے
منِ مخابرآت، اون دوره رو باهاتون زندگے ڪردم،
حَقَمــﮧ ڪــﮧ بدونم

تواَم اِس اِم اِس بدے بگے : بیخیال رفیق، این روزآ هَــم میگــذَره...
 
جمعه 1392/12/09 2:20 بـ ه قـلمـ mohsen

 

ایســــــتــــاבِه اҐ

بــُگـــذار سَـــرنِوِشـــت راهَـــش را بـِــرَوَב … !

مـَــלּ ،

هَمیــלּ جا ،

کنار قـــو ل هـایت ،

                              בُرُســــت روبــِروی                               

                                                  בوســـت בاشتـَــنَت                                                    

                             وَ בر عُمــــقِ نَبـــوבَنَت ،                             

                       مُحـــــکَم ایــستاבه ام                        

 

سه شنبه 1392/10/10 22:7 بـ ه قـلمـ mohsen

 

ڪــاش فقــכ بوכے !

 

وפֿــتــے بــُــغــــض میــڪـرכم ٬ بغلــم میـڪــرכے و آرومــ زیر ِ گوشمــ میگفتــے :

 

< ببینــم چـِشمــاتو !! منــــو نــگاه ڪــטּ! اَگــــہ گــریـــہ ڪــنــے قهر میــڪـنم میرمـــــــــــاااااااا

 

 

 

این گربه ها رو واسه رو کم کنی یک نفری گذاشتم.

 

این مدل رقص تانگو

 

 

 

گربه برسلی ایناست

 

اینم منم وقتی مخم هنگ میکنه

 

 

اینو شما بگید کیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اینم عکس پسرمه فقط عاشق سبیلاشم

 

پنجشنبه 1392/06/21 12:20 بـ ه قـلمـ mohsen
 

از هَـر چـِــہ ڪـہ تـرωـیـנҐ سـَـرҐ آمـَـנ . . .

 ڪـاش تــو هَـҐ ترωـناڪــ بـوנے . . .

 

 

 

 

کـــــــاش ....

صــــدای بعضــی ها رو

می شــــد بــــــوسید..!!


مخصــــوصا وقتـــــی...

اســمتو صــــدا می زنن ...

 

یکشنبه 1392/05/27 20:2 بـ ه قـلمـ mohsen

سلام به همه دوستای گل...

شرمنده بابت غیبت کبری

چرا میزنید منو ....نمیتونستم بیام خوب

نمیگم این مدت چی گذشت...خیلی سخت بود

خیلی ها ازم ناراحت شدین ..

باید از یکی که خیلی دوستش دارم ازم ناراحته میخوام از همین جا ازش معذرت بخوام.

 

بیآ دیگر!!!

اینْ "مَــنْ"...

خَسته اَست...

اَز اینْ هَمه نیآمَدنْ!!!

 

مےْگویند:

مُخآطبْ دآشته بآشْ...

برآے عآشِقآنه هآیَتْ!!!

نِمےْدآنند..

مُخآطبِ تَمآمِ عآشِقآنه هآے مَنْ...

تویے.....

 

 

ماه رمضان همتون که نمیگیرید مبارک.....

 

 

سه شنبه 1392/05/01 10:29 بـ ه قـلمـ mohsen

 

به بهشت نمیروم اگر تو آنجا نباشی مادر

روز زن رو به همه مادرا تبریک میگم....

بخصوص مادر خودم

 

 
هَـميشه بـآيد کَسـي باشد

 
                             کـــہ مــَعني سه نقطه‌هاے انتهاے جمله‌هايَتـــ را بفهمد

 

            هَـميشه بـآيد کسـي باشد

 
                                                تا بُغض‌هايتــ را قبل از لرزيدن چـآنه‌ات بفهمد


                              بـآيد کسي باشد


                                           کـــہ وقتي صدايَتــ لرزيد بفهمد


                     کـــہ اگر سکوتـــ کردے، بفهمد..

                                         بفهمد کـــہ دِلتــ براے قَدمــ زدن زيرِ باران..

          
               براے بوسيـدَنش...

 
                                براے يك آغوشِ گَرمــ تنگ شده است

 

 

 

 


 

چهارشنبه 1392/02/11 16:9 بـ ه قـلمـ mohsen
با یک عکس جالب دیگه از جاستین اومدم واقعا این کیه همه دنبالش هستن...

 منکه ازش متنفرم.

ببینیدسلام سلامـــــ.

 

ببخشید با یکـــــ غیبـتــــ کوتاه برگشتمـــ...

 

خوبید؟؟؟؟؟؟؟؟

 

سال نو همتون مبارکــــ.

 

امیدوارم سال خوبی داشته باشید و همیشه موفق یاشید.

 

دلم واسه همتون تنگ شده بود.

 

راستی نمیتونمـــ واستون نظر بذارم چون کامنتدونیها باز نمیشهــ....

 

همین چند روز ویندوز عوض میکنم شاید درست شد بهتون سر زدم.

نظر درباره اهنگ وبم یادتون نره....میکشمتون نظر ندید....

 

بعد نوشت:

دیگه نیست واسه همیشه.......

 

چهارشنبه 1391/12/30 19:37 بـ ه قـلمـ mohsen
 

ایــــنــ عکســـ واســـهـ  کسانیـــ هستـــ که عآشقـــ جاستینـــــ هستنـــــــ.

فکر کنم خودشهــ

 

سلام سلامــــــــــ .

خوبید؟؟؟؟

چند هفته هستــــ دانشگآه تمامـــ شده و من در خدمتونمــ همشـــــ

 درس هامو قبولـــــ شدمـــــ.نمراتم همــ بد نشد....

نمیدونم چرا ولی هیچکدومـــ از استاد هآ حقــ خودممــــ حتــے ندآدنــــ..

الهـــے آز پلـــــــہ هآ دآنشگـــآهــ بخورنــــ زمینــ حالـــ کنیمـــ

یکــــ هفتـــہ پیشـــ سیستمــ دوبارهــ بستمـــ روـے مآشینــــمـ.

جور ـے محکمــــ کردمشـــ کـــہ اگـــہ بخوامــ بازش کنمــ باید ۱۰۰بار بگمـ غلط کردم

دیگــــہ اینــ دفعـــہ دزدی نمیتونـــہ بدزده

 اگــــہ شانســ منــــہ اینــ دفعـــــہ خودهــ مآشینــ رو میبرنــــــــ

حآلا سیستمــ بستمــ درهآشــ خرابــ شده تا یک هفتـــہ قفل نمیکرد

 

رفتم  آرایشگآه میگمـــ موهامو تآر تآر سفیــد کنــ.

یآرو میگــہ وقتــ تدارمــ بجاشــ بهتــ یآد میدمــ خودتــ رنـــگـــ کنـــ..منو میگـ ـے

گــآلــرـے عکسمـــ هیچــــ وقتـــــ اپــ نمیشــہ وقتشو ندآرمــ.

کسی خواستـــ بگــہ واگذار میشــہ....

اینم ادرسشــــــ.کلیک کنید...

گآلـــــــری مســــتر محســــــ ن

ترمــ جدید شروع شد شاید روزی یک ساعت بیشتــر نتونم بیامـــ.

رآستـــے نظرتونـــ راجبـــ اهنگـــ وبم چــیــــــہ؟؟

پرفایلمــ هم اضافـــــہ شد مطالبــ.

م:نوشتـــــــــــــ

 

گاهـــــے دلمــ از هرچـــــــــہ آدمـــہ  میگیرد.

از هرچــــــہ در دنیــاستـــــــ میگیرد.

آز عشقـــ هـــا ـے دروغینـــــــــ...

آز نامردے هآے مردم روزگآر...

آز جنگلـهآ وطبیعتـــــ ...

آز دریآها...

خدایآ:

آزهرچـــہ در دنیآیتـــــ وجود دارد دستــــ برداشـتــہ آمـــ.....

فقـطـ دستـــ از سرمـــ بــردآر....میتوآنـے؟

 بســـہ هرچے امتحانمـ کردے...

کم آوردمـــ.

 

 

 بعد نوشتــــــــــــ:

اینــ یکیــ وبم هم اپـــــــ شد......

فقطــ بے  جنبـهـ هآ وآرد نشوند.

اینمــ ادرسشــ واســهـ کسایــے  که ندارنــــ.

آینجــآ کلیـــکـــ کنــ.

 

شنبه 1391/11/21 17:6 بـ ه قـلمـ mohsen
 

 توجـــہ  توجــہ: ۳۹ نــفـر بـــــے معرفتـــ آز لینکدونیمـــ حذفـــ شُدنــــ.

 

ســلآمـــــ.

با یکـــــــــ تآخیر خیلـــے طولانــــے برگشتمـــ.

دلمــــ واســــــــہ وبـــــم و  برو بچ وبــــ تنگـــــ شدهـــ بود.

امتحآنآتـــــــــ بلآخره فرتــــــــــ شد.امیدوآرم خوبــــ بشیــد امتحاناتون رو.

اومدمــــ تا چند وقتــ دیگــــہ یـکــــ لینکـــ تکونـــــے هم بکنمــــ.

هر روز نتـــ هستمـــــ چند هفتـــہ  آے ..

 

 امشبــــــــ

دیوآنگــے در منـــ بآلآ زده

نــــــہ سکوتــــــ

نــــــــــہ موسیقــــے

نـــــہ حتـــے سیگآر...

هیچـــــ چیـز و هیچـــــ چیـز

 

آینـــ دیوآنگـــے را تسکینــــ نمیـدهد

جـز عطر تنـتــــــ  لعنتـــے

 

 

 

چند وقته فیسبوکم و کلوب و یاهو نرفتم

بعد از چند ماه میخوام برم هیچ کدوم باز نمیشه.

چهارشنبه 1391/11/04 0:3 بـ ه قـلمـ mohsen
 

سلام خوبید؟؟؟؟؟

 

دلم واسه همــ ـتون تنگــــ شده....

 

باز امتحانات اومد.

 

اما قول میدم وقتی اومدم بهتون سر بزنم.

 

دلم واستون تنگ میشه.

 

بعضی ها هم بی معرفت هستن اصلا سر نمیزنن

 

دوستتون دارم بای تا های دوباره

 

 

چهارشنبه 1391/10/06 10:45 بـ ه قـلمـ mohsen


طراح : صـ♥ـدفــ